Nadezhda Krastanova

Nadezhda Krastanova, Property Manager, World Trade Center Sofia

📞+359 888 791089

n.krastanova@interpred.bg