Valerii Meshcheriakov

Valerii Meshcheriakov , World Trade Center Kyiv